Het Europees klimaatpact: burgers in staat stellen te bouwen aan een groener Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 9 december 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag het Europees klimaatpact gelanceerd, een EU-breed initiatief om mensen, gemeenschappen en organisaties te betrekken bij klimaatactie en het bouwen aan een groener Europa. Als onderdeel van de Europese Green Deal biedt het klimaatpact een forum om informatie uit te wisselen, te discussiëren over en actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis, en deel uit te maken van een steeds grotere Europese klimaatbeweging.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal: “Het Europees klimaatpact wil iedereen die in actie wil komen voor onze planeet bij elkaar brengen. We willen met het pact iedereen in Europa helpen in hun dagelijks leven in actie te komen en iedereen de kans geven mee te doen aan de groene transitie en elkaar te inspireren. In de strijd tegen klimaatverandering kan iedereen in actie komen en iedereen een bijdrage leveren.

De Commissie heeft een jaar geleden de Europese Green Deal gelanceerd als plan om de EU om te vormen tot een eerlijke, gezonde, duurzame en welvarende samenleving en om de manier waarop we omgaan met de natuur te verbeteren. De Commissie werkt aan het beleid en de wetgeving die nodig zijn om systemische veranderingen teweeg te brengen, maar de in de Green Deal geschetste oplossingen kunnen alleen slagen als iedereen meedoet en een actieve bijdrage levert.

Bewustmaking en ondersteunende maatregelen

Het Europees klimaatpact biedt mensen uit alle geledingen van de samenleving een forum om in contact te komen en samen op grote en kleine schaal oplossingen voor klimaatproblemen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Door ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren, kunnen we onze collectieve impact vergroten. Het pact is een open, inclusief en zich doorontwikkelend initiatief voor klimaatactie. Regio's, lokale gemeenschappen, de industrie, scholen en het maatschappelijk middenveld worden zo gestimuleerd om informatie uit te wisselen over klimaatverandering en aantasting van het milieu en de manieren waarop zij deze existentiële bedreigingen te lijf gaan. Via een onlineplatform, burgerdialogen en contactmomenten zal de koppeling tussen de digitale en de groene transitie worden versterkt.

De Commissie lanceert vandaag een openbare oproep aan mensen en organisaties om ambassadeurs van het klimaatpact te worden. Ambassadeurs van het klimaatpact zullen het goede voorbeeld geven en hun omgeving bij klimaatactie betrekken.

Het klimaatpact moet bijdragen aan de verspreiding van wetenschappelijk verantwoorde informatie over klimaatactie en praktisch advies voor keuzes in het dagelijks leven opleveren. Het zal lokale initiatieven ondersteunen en individuele en collectieve initiatieven op het gebied van klimaatactie aanmoedigen om steun en participatie op gang te brengen.

In de beginfase zal het pact prioriteit geven aan acties op vier gebieden die onmiddellijke voordelen opleveren, niet alleen voor het klimaat en het milieu, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van burgers: groene gebieden, groene mobiliteit, energie-efficiënte gebouwen en groene vaardigheden. Het pact heeft een open mandaat en het toepassingsgebied vormt zich aan de hand van de ideeën en bijdragen van de mensen en organisaties die er zich bij betrekken. Een jaarlijks evenement in het kader van het klimaatpact brengt deelnemers bijeen om hun ervaringen en kennis te delen.

Startevenement

Op 16 december vindt tussen 9:00 en 11:00 uur (Midden-Europese tijd) een online startevenement voor het Europees klimaatpact plaats waaraan uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans zal deelnemen. Tijdens het evenement worden de eerste ambassadeurs van het klimaatpact van de EU voorgesteld, wordt gesproken over de geplande initiatieven in het kader van het klimaatpact en spreekt een aantal bijzondere gasten over stappen die we allemaal kunnen zetten om klimaatverandering helpen tegen te gaan.

Gezien het scala aan klimaatinitiatieven dat Europa rijk is, nodigt de Commissie burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties van harte uit satellietevenementen in het kader van het klimaatpact te organiseren. Deze evenementen zullen het mogelijk maken in verschillende talen te discussiëren om zo lokale gemeenschappen te bereiken, specifieke onderwerpen centraal te stellen of de rol van bepaalde groepen of sectoren in het klimaatpact te benadrukken.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft het Europees klimaatpact voor het eerst aangekondigd als onderdeel van de in juli 2019 gepubliceerde politieke beleidslijnen van voorzitter Ursula von der Leyen. In december 2019 zijn de doelstellingen van het klimaatpact verder uiteengezet in de mededeling over de Europese Green Deal. De resultaten van een openbare raadpleging in maart-juni 2020 hebben tot de ontwikkeling van de vandaag gepubliceerde mededeling bijgedragen.

Meer informatie

Mededeling over het Europees klimaatpact

Website over het Europees klimaatpact

Startevenement van het Europees klimaatpact

Europese Green Deal