Voorlopig alleen noodzakelijke overleggen in Tweede Kamer

maandag 16 maart 2020, 19:22
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - De komende weken zijn er vanwege het coronavirus in de Tweede Kamer alleen overleggen die strikt noodzakelijk zijn. Dat zijn de fractievoorzitters en het Presidium na telefonisch overleg overeengekomen. Kamervoorzitter Arib schrijft in een brief aan de leden van de Tweede Kamer dat in beginsel alleen de debatten over het coronavirus doorgaan. De maatregelen gelden tot 6 april. Er zal (indien mogelijk) gebruik worden gemaakt van digitale middelen.

Alle commissievergaderingen en -activiteiten worden tot nader order uitgesteld, behalve technische briefings over het coronavirus. De komende weken zijn er in beginsel geen stemmingen. Als stemming echt noodzakelijk is, zullen een of twee leden namens hun fractie stemmen. Ook het wekelijkse mondelinge vragenuur vervalt.

Arib benadrukt dat de Tweede Kamer invulling blijft geven aan haar controlerende taken. Kamerleden kunnen schriftelijke vragen blijven stellen en schriftelijk commissie-overleg voeren. Aan het kabinet is gevraagd welke wetgeving zo cruciaal is, dat uitstel niet wenselijk is.

Eerder besloot de Eerste Kamer de komende twee weken in het geheel niet in haar gebouw te vergaderen, tenzij dat dringend nodig is.

Bron: ANP, Tweede Kamer