Internetconsultatie wijziging voordracht benoeming raadsheren Hoge Raad

dinsdag 24 december 2019, 11:02

DEN HAAG (PDC) - De regering stelt in een internetconsultatie voor dat niet de Tweede Kamer raadsheren van de Hoge Raad kan voordragen maar dat daar een voordrachtscommissie voor komt. Hiervoor is een wijziging van artikel 118 van de Grondwet noodzakelijk.

Nu is het zo dat bij een vacature in de Hoge Raad de Tweede Kamer een lijst met drie personen opstelt. De Hage Raad draagt daarvoor zelf een lijst met zes personen aan. De regering benoemt vervolgens een van de drie - meestal de bovenste - personen van deze lijst met een koninklijk besluit.

De regering stelt nu voor een voordrachtscommissie in te stellen die, in plaats van de Tweede Kamer, het lijstje met drie personen opstelt. In deze commissie zitten

  • een door de Tweede Kamer te benoemen lid
  • een door de president van de Hoge Raad te benoemen lid van de Hoge Raad
  • een door de Tweede Kamer en de president van de Hoge Raad gezamenlijk aangewezen persoon; deze mag geen Eerste of Tweede Kamerlid of rechter zijn.

Doel van deze aanpassing is het voorkomen dat de benoeming een politiek karakter krijgt. In de huidige praktijk is het in theorie mogelijk dat de Tweede Kamer afwijkt van de lijst die de Hoge Raad voorlegt.

Met dit voorstel - dat tot 1 maart 2020 ter internetconsultatie ligt - volgt de regering de aanbeveling van de Staatscommissie Parlementaire Stelsel.

Bron: internetconsultatie.nl