Kamerleden: macht Europese Commissie te groot

maandag 2 december 2019, 18:00

DEN HAAG (PDC) - Een aantal leden van de Tweede Kamer geeft aan dat de effectiviteit van de Europese Commissie zo groot is geworden dat de Kamer het niet meer kan bijbenen. Dit is ook de conclusie van het rapport van Clingendael met de titel De Europese Commissie in balans? De Kamerleden Anne Mulder (VVD) en Roelof Bisschop (SGP), die om het rapport hadden gevraagd, willen het ambtenarenapparaat in de lidstaten versterken. De Tweede Kamer zou volgens Mulder een grote kennisachterstand hebben ten opzichte van de Commissie.

Daarnaast geeft hij aan dat beleid en de handhaving ervan gescheiden zouden moeten zijn: iets wat in Nederland wel het geval is, maar bij de Commissie niet. Doordat sommige Eurocommissarissen op onderwerpen zoals mededinging zowel over het beleid als over de handhaving daarvan gaan, kunnen politieke motieven een rol spelen wanneer de Eurocommissaris op zou moeten treden als neutrale scheidsrechter.

Veel Nederlandse Commissie-ambtenaren reageren echter verbaasd op het rapport. Zij geven aan dat vanwege de belangrijke zaken waar de Commissie mee worstelt, zoals klimaatverandering en migratie, krachtig bestuur juist nu van groot belang is. Daarnaast zou de Commissie veel werk doen dat lidstaten niet zelf op zich willen nemen. Zo zouden lidstaten Polen zelf voor het Hof kunnen dagen om de aantasting van de rechtsstaat, maar wordt dat liever aan de Commissie overgelaten.

Bron: NRC: Tweede Kamer kan de Europese machine niet bijbenen