Rapport Clingendael: 'De Europese Commissie in balans?'

donderdag 3 oktober 2019, 14:57

DEN HAAG (PDC) - De nieuwe Europese Commissie moet het juiste ambitieniveau vinden, een geschikte leiderschapsstijl ontwikkelen, een doelmatig takenpakket samenstellen en een bijbehorende organisatie-inrichting realiseren. Ook een functionele relatie met de EU-lidstaten is belangrijk.

Dit staat in een verkennende studie van Instituut Clingendael in opdracht van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer, die op 3 oktober 2019 is gepubliceerd. Naar aanleiding van het aantreden van de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen wilde de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer weten hoe de Europese Commissie in de praktijk haar taken uitvoert en of zij daar nog wel voldoende op toegesneden is.

Voor het rapport stelden de onderzoekers vragen als:

  • welke ontwikkeling hebben de taken en functies van de Europese Commissie de afgelopen jaren doorgemaakt?
  • welke knelpunten doen zich voor in de bestaande combinatie van taken van de Europese Commissie en
  • welke (samenhangende) alternatieven zijn denkbaar?

De voorbereidingsgroep, betrokken bij het tot stand komen van het rapport, beveelt de commissie Europese Zaken aan:

  • een kabinetsreactie op het rapport te vragen, te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie;
  • een reactie van de Europese Commissie op het rapport te vragen.

Op woensdag 9 oktober 2019 bespreekt de commissie Europese Zaken het rapport met de onderzoekers in een openbare bijeenkomst.

Bron: TweedeKamer.nl