Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het tot stand brengen van een klimaatneutraal continent. Hiervoor moet veel veranderd worden zoals de wijze waarop we energie gebruiken en produceren, gebruik maken van vervoer, het voedsel dat we eten en de verpakkingen die we weggooien. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • het presenteren van de Europese Green Deal en de eerste Europese klimaatwet uiterlijk 100 dagen na het begin van het ambtstermijn
 • de emissiereductiedoelstelling voor 2030 verhogen
 • het verankeren van de doelstelling 'klimaatneutraliteit in 2050' in wetgeving
 • het leiden van internationale onderhandelingen om de emissiereductiedoelstelling te verhogen
 • het coördineren van een nieuw fonds voor eerlijke transitie.
 • het voortouw nemen bij de bescherming van biodiversiteit door het te integreren op alle beleidsterreinen
 • het terugdringen van alle verontreiniging tot nul waarbij aandacht wordt geschonken aan lucht-, water- en geluidsverontreiniging door vervoer, landbouw en voedselproductie, de waterkwaliteit en gevaarlijke chemische stoffen
 • ervoor zorgen dat de blauwe economie bijdraagt aan decarbonisatie
 • het coördineren van de circulaire economie
 • het coördineren van de 'Farm to Fork' strategie voor het duurzaam voedsel
 • ervoor zorgen dat het fiscale beleid in staat stelt klimaatambities waar te maken
 • het toezien op het emissiehandelssysteem en de uitbreiding van de regeling tot de maritieme sector
 • het leiden van een geleidelijke vermindering van kostenloze emissierechten voor luchtvaartmaatschappijen
 • het ontwikkelen van een nieuw Europees klimaatpact waarbij regio's, lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en scholen worden betrokken.