Werkgelegenheid: Commissie stelt voor 1,6 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ter beschikking te stellen om 400 ontslagen werknemers bij Carrefour Belgique te helpen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019.

De Europese Commissie heeft voorgesteld 1,6 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ter beschikking van België te stellen om 400 voormalige werknemers van Carrefour Belgique te helpen een nieuwe baan te vinden.

Volgens EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, “is de solidariteit van de EU van cruciaal belang voor de ondersteuning van kwetsbare werknemers. De detailhandel heeft moeite zich aan te passen aan veranderingen in de wereldhandel. Ik ben ervan overtuigd dat de voorgestelde steun uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering de getroffen werknemers zal helpen nieuwe vaardigheden te leren, een nieuwe baan te vinden of een eigen bedrijf op te richten”.

Naar aanleiding van de 1 019 ontslagen bij Carrefour Belgique heeft België verzocht om steun uit het EFG. De ontslagen waren het resultaat van grote structurele veranderingen van de wereldhandelspatronen als gevolg van de globalisering, met name de toenemende concurrentie van verkopers buiten de EU bij het onlineshoppen.

Vanwege de bijzonder penibele werkgelegenheidssituatie in Wallonië zal de financiële steun worden gebruikt om 400 ontslagen werknemers in Wallonië te helpen. De ontslagen werknemers zullen kunnen deelnemen aan de door het EFG medegefinancierde maatregelen. Naast de werknemers zullen ook maximaal 330 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) en die jonger zijn dan 25 jaar, steun krijgen. De maatregelen voor zowel de werknemers als de NEET's omvatten actieve loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken van een baan, beroepsopleidingen, initiatieven ter bevordering van ondernemerschap en steun bij het opstarten van een eigen bedrijf.

De totale kosten van het pakket maatregelen worden op 2,7 miljoen euro geraamd. Voorgesteld wordt 1,6 miljoen euro van die kosten uit het EFG te financieren. Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van de EU voorgelegd.

Achtergrond

De toegenomen concurrentie van onlinewinkels buiten de EU heeft grote gevolgen voor de verkoopcijfers van conventionele winkels in de Unie. Het vandaag voorgestelde steunpakket heeft betrekking op de hypermarkten van Carrefour Belgique. Hoewel de ontslagen in het hele land vallen, verwacht België dat ze bijzonder negatieve gevolgen in Wallonië zullen hebben. De negatieve gevolgen hangen samen met het gebrek aan banen en de moeilijkheden om werknemers die ouder dan 50 jaar zijn, opnieuw aan een baan te helpen. In 2018 was de werkloosheid in Wallonië (8,6 %) meer dan dubbel zo hoog dan in Vlaanderen (3,5 %).

De toegenomen open handel met de rest van de wereld brengt algemene voordelen voor groei en werkgelegenheid mee, maar kan ook banen kosten, vooral in kwetsbare sectoren en onder laaggeschoolde werknemers. Het EFG is als teken van Europese solidariteit opgericht om deze groepen te helpen zich aan de gevolgen van de globalisering aan te passen. Sinds het EFG in 2007 operationeel is geworden, heeft het 161 steunaanvragen ontvangen. Er is daarbij ongeveer 635 miljoen euro steun aangevraagd om meer dan 151 000 werknemers en 4 429 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's), te helpen.

Het Fonds, waarvan de werking verder wordt verbeterd, blijft ook tijdens de periode 2014-2020 operationeel als teken van solidariteit binnen de EU. Het Fonds ondersteunt niet alleen werknemers die wegens de economische crisis zijn ontslagen, maar ook werknemers met een tijdelijk contract, zelfstandigen en - bij wijze van uitzondering - jongeren die geen baan hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) in regio's met meer dan 20 % jeugdwerkloosheid. Er kunnen hoogstens zoveel NEET's als ontslagen werknemers worden ondersteund.

Nadere informatie

EFG-website

Videospots:

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/19/5892

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail