Benoeming L.I. Wolters tot lid Europees Parlement

De Kiesraad heeft op 4 juli 2019 mevrouw L.I. (Lara) Wolters benoemd als lid van het Europees Parlement voor P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 2 juli 2019 van de heer F.C.G.M. (Frans) Timmermans.