Parlementair onderzoek Digitale Toekomst

Op 2 juli 2019 stelde de Tweede Kamer een tijdelijke commissie in die de kennis van Tweede Kamer op het gebied van digitale innovatie moet vergroten, en moet onderzoeken hoe de Kamer meer grip kan krijgen op (gewenste en ongewenste) ontwikkelingen in de digitalisering.

Technologie beïnvloedt onze samenleving ingrijpend. Digitale systemen en data worden steeds belangrijker. Kunstmatige intelligentie (KI), cloudopslag, sociale media, robotica, het internet der dingen (IoT) en big data zorgen voor een enorme hoeveelheid aan data en snelle bewerking met toepassingen op allerlei terreinen. Technologieën raken de hele samenleving en hebben invloed op onze huidige en toekomstige welvaart en werkgelegenheid. De Tweede Kamer wil daarom meer weten over deze ontwikkelingen en de grip erop versterken.

1.

Onderzoeksvragen en werkwijze

De digitalisering kan producten, systemen en diensten beter maken, maar het kan ook verkeerd uitpakken en leiden tot schade. Er kunnen veiligheidsrisico’s zijn en ongewenste uitkomsten, zoals discriminatie, ongelijkheid en beperking van autonomie. Bij het toepassen van nieuwe mogelijkheden moet rekening worden gehouden met de menselijke maat, ethiek, normen en waarden. Daarnaast spelen vraagstukken als: van wie zijn de data, wat mag er mee gebeuren en wie bewaakt de spelregels, hoe gaan we om met privacy, wie bezit kennis om besluiten te nemen en wie bepaalt wie de kennis bezit?

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

  • 1. 
    Welke technologische ontwikkelingen spelen er en wat zijn de maatschappelijke en economische gevolgen daarvan?
  • 2. 
    Hoe kijkt de Kamer op dit moment naar digitaliseringsvraagstukken en wat kan beter? Wat kunnen we leren van andere landen en van andere overheden (zoals gemeenten en provincies)?
  • 3. 
    Hoe kan de Tweede Kamer de kennis over digitale ontwikkelingen vergroten en de grip daarop verbeteren?

De parlementaire onderzoekscommissie is in juli 2019 ingesteld zal haar onderzoek naar verwachting in april 2020 afronden.