Tijdelijke onderzoekscommissie Digitale toekomst

Deze tijdelijke Tweede Kamercommissie moet de kennis van Tweede Kamer op het gebied van digitale innovatie vergroten, en onderzoeken hoe de Kamer meer grip kan krijgen op (gewenste en ongewenste) ontwikkelingen in de digitalisering.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

  • 1. 
    Welke technologische ontwikkelingen spelen er en wat zijn de maatschappelijke en economische gevolgen daarvan?
  • 2. 
    Hoe kijkt de Kamer op dit moment naar digitaliseringsvraagstukken en wat kan beter? Wat kunnen we leren van andere landen en van andere overheden (zoals gemeenten en provincies)?
  • 3. 
    Hoe kan de Tweede Kamer de kennis over digitale ontwikkelingen vergroten en de grip daarop verbeteren?

De parlementaire onderzoekscommissie is in juli 2019 ingesteld en zal in mei 2020 haar eindrapport aanbieden.


Meer over

Voorzitter is K.M. (Kathalijne) Buitenweg. Ondervoorzitter is K. (Kees) Verhoeven. Griffier is mw. P.F.L.M. Tielens-Tripels.