De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn voorbij. Wat gebeurt er nu?

Het nieuwe Europees Parlement wordt op 2 juli 2019 geïnstalleerd tijdens de eerste plenaire vergadering.

Meer dan 200 miljoen Europeanen gingen tussen 23 en 26 mei 2019 naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Het opkomstpercentage steeg van 42,61% in 2014 naar 51% in 2019.

Het nieuwe Europees Parlement wordt op 2 juli 2019 geïnstalleerd tijdens de eerste plenaire vergadering.

Vòòr die tijd houden de politieke fracties hun constituerende vergaderingen.

Een politieke fractie moet uit minstens 25 leden bestaan die minstens een kwart van de lidstaten vertegenwoordigen (dat wil zeggen minstens 7). De fracties moeten hun samenstelling uiterlijk op 1 juli bekend maken bij de Voorzitter van het Europees Parlement om vanaf 2 juli officieel te worden erkend.

Hier vind u meer informatie over de politieke fracties.

Constituerende plenaire vergadering 2-4 juli 2019

De nieuw verkozen leden van het Europees Parlement komen bijeen in de constituerende plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg van 2 tot 4 juli 2019 om hun voorzitter, de 14 ondervoorzitters en vijf quaestoren te kiezen.

Meer informatie over deze verkiezingen, de procedures enz. vindt u hier.

Het Parlement stemt dan ook over de numerieke samenstelling van de permanente en subcommissies van het Parlement - waarna de nieuwe zittingsperiode van start gaat. In de daaropvolgende weken houden de parlementaire commissies hun eerste vergaderingen om hun respectieve voorzitters en vicevoorzitters te kiezen.

Verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie

Het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie tijdens de tweede plenaire sessie van 15 tot 18 juli 2019. De nieuwe voorzitter moet de absolute meerderheid van stemmen behalen (de helft van de leden van het Europees Parlement plus één, d.w.z. 376). Als de kandidaat de vereiste meerderheid niet behaalt, moeten de lidstaten (de Europese Raad) binnen een maand een andere kandidaat voorstellen met steun van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

De Europese politieke partijen hebben in navolging van de procedure in 2014, ook in 2019 hun kandidaten voor Commissievoorzitter naar voren geschoven (de zogenaamde “Spitzenkandidaten”). De Conferentie van Voorzitters (bestaande uit de Voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters) steunt in een verklaring het “Spitzenkandidaten proces” dat tot doel heeft de prioriteiten en persoon van de nieuwe Commissievoorzitter voorafgaand aan de verkiezingen bekend te maken in een Europa-brede verkiezingscampagne.

Lees hier meer over de verkiezing van de Commissievoorzitter.

Hoe worden de Europese commissarissen gekozen?

De Europese Raad (de Lidstaten) maakt in overleg met de verkozen Voorzitter van de Commissie een lijst van kandidaat-commissarissen, één voor elke lidstaat. De kandidaat-commissarissen worden door de leden van de bevoegde parlementaire commissies van het Europees Parlement aan de tand gevoeld over hun beleidsgebied tijdens hoorzittingen die waarschijnlijk in oktober 2019 worden gehouden.

Meer informatie is hier te vinden.

Onafgedane zaken: wat gebeurt er met wetgeving die aan het einde van een zittingsperiode niet is afgerond?

Alle stemmingen die in het Parlement vóór de verkiezingen zijn gehouden, blijven rechtsgeldig voor het volgende Parlement. Dit betekent dat het nieuwe Parlement na de verkiezingen de dossiers oppakt waar het vorige Parlement ze heeft achtergelaten en verdergaat met de volgende fase van de besluitvormingsprocedure.

Over wetgeving die vóór de verkiezingen niet in de plenaire vergadering is behandeld, bestaat geen rechtsgeldig standpunt van het Parlement. Daarom vervalt in dat geval volgens het intern reglement van het Parlement het werk dat (bijvoorbeeld in de commissies) in de vorige zittingsperiode is verricht. Toch kan de nieuwe Conferentie van voorzitters van het Parlement - bestaande uit de Voorzitter van het EP en de fractievoorzitters - aan het begin van de nieuwe zittingsperiode besluiten om het al gedane werk in verband met die dossiers voort te zetten (artikel 229 van het reglement van het EP).

Meer informatie is hier te vinden.