Conferentie van Voorzitters

De Conferentie van voorzitters is het orgaan van het Europees Parlement dat beslist over de organisatie van de werkzaamheden van het Parlement en over alle kwesties die verband houden met het wetgevingsprogramma.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken

2.

Samenstelling

De Conferentie van voorzitters bestaat uit de Voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters. Daarnaast zijn er ook twee vertegenwoordigers van de leden die niet tot een fractie behoren. Zij hebben echter geen stemrecht.

3.

Besluitvorming

De Conferentie van voorzitters beslist bij consensus of door middel van een stemming waarbij de stemmen worden gewogen naar gelang van de sterkte van elke fractie.