VVD'er De Lange van Tweede Kamer naar Wassenaar

woensdag 12 juni 2019, 11:01

DEN HAAG (PDC) - De gemeenteraad van Wassenaar draagt VVD-Tweede Kamerlid Leendert de Lange voor als nieuwe burgemeester. Naar verwachting zal hij in juli als zodanig worden benoemd en de Tweede Kamer verlaten. Hij is dan de twintigste die na het aantreden van het kabinet de Kamer verlaat.

Met het vertrek van De Lange komt het totale aantal tussentijdse vertrokkenen op 32. Bij het aantreden van het kabinet werden twaalf Kamerleden bewindspersoon en daarna vertrokken er nog eens negentien. Daarvan gingen er tien naar andere functies en deden acht dat vanwege een andere reden, zoals recent bij het vertrek van Özdil een conflict. In de gehele periode 1977-1981 gingen 17 leden naar het kabinet en vertrokken er nadien 32.

De Lange volgt in Wassenaar de D66'er Jan Hoekema op, die eind 2016 opstapte als burgemeester.

Bron: wassenaar.nieuws.nl