Rapport Staatscommissie: Toetsingsrecht en referendum

In zijn voordracht blijkt dat Aalt Willem Heringa voorstander is van constitutionele toetsing. Het instellen van een Constitutioneel Hof is echter te verwarrend, gezien onder andere de al bestaande mogelijkheid om te toetsen aan verdragen, en overbodig voor de enkele zaken per jaar die het zal ontvangen. Daarnaast stelt hij vragen bij de invoering van een bindend referendum. Hoe moet deze zich verhouden ten opzichte van de rol van de Eerste Kamer?

Deze bijdrage is uitgesproken tijdens het symposium van het Montesquieu Instituut over het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelstel.