Politieke partijen transparant over financiën

dinsdag 30 oktober 2018, 12:43

DEN HAAG (PDC) - Volgens de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) zijn politieke partijen transparant over hun financiën van 2017. Het aanleveren van informatie kan wel zorgvuldiger en de controle door de accountant kan beter.

De Ctfpp vindt het positief dat politieke partijen bij vragen over verantwoording eerder contact hebben gezocht met het ministerie van BZK. De commissie adviseert om politieke partijen en hun accountants meer houvast te bieden door een handreiking of modelverantwoording aan te bieden. Dit maakt het vergelijken van informatie van verschillende partijen makkelijker.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties (BZK) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze aan de slag gaat met de adviezen van de Ctfpp. Zij zal nog besluiten over de gewenste vorm van houvast.

Bron: www.rijksoverheid.nl