Wat staat er in de Troonrede over Europa?

dinsdag 18 september 2018, 13:45

DEN HAAG (PDC) - Het is Prinsjesdag en dat betekent dat de Koning de troonrede voorleest en de Minister van Financiën de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aanbiedt. Voor het zesde jaar op rij groeit de Nederlandse economie. Daarmee is dit volgens de regering het moment om nieuwe richtingen te zoeken. Dit heeft voor het beleid ten opzichte van Europa verschillende gevolgen.

In de Troonrede kwam de Europese Unie op enkele onderwerpen ter sprake. De regering stelt dat bouwen aan een sterk Nederland niet mogelijk is zonder de blik naar buiten te richten. Vanuit dat principe ziet de regering het actieve lidmaatschap van de Europese Unie. De EU staat echter onder druk in 2019. Er zijn bijvoorbeeld bedreigingen voor de vrije wereldhandel. Met de partners van de EU wil de regering blijven werken aan een verdieping van de interne markt en versterking van de Euro. Bovendien staat er in 2019 een onvoorspelbare Brexit voor de deur. De gevolgen daarvan zijn nog niet te overzien.

Daarnaast was er aandacht voor de komende Europese verkiezingen. 2019 wordt een intensief jaar, omdat er een nieuwe Europese Commissie zal worden aangesteld na de verkiezing van het Europees Parlement. De Nederlandse insteek zal zijn dat de EU zich moet richten op de kerntaken en gemaakte afspraken.