Tweede Kamer benoemt Simone Roos als nieuwe Griffier

dinsdag 29 mei 2018

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft vandaag Simone Roos benoemd als haar nieuwe Griffier. De Kamer volgt daarmee de voordracht van het Presidium. Roos wordt op 7 juni officieel beëdigd en gaat vanaf 11 juni aan de slag.

Simone Roos is sinds september 2014 directeur-generaal Overheidsorganisatie op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor werkte ze onder andere bij het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van OCW.

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast is zij het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede kamer. De positie was sinds augustus 2017 vacant. Toen nam de vorige Griffier, Renata Voss, afscheid.

Bron: Tweede Kamer