Raad van State en Donner positief maar kritisch over Europese samenwerking

donderdag 12 april 2018, 11:39

DEN HAAG (PDC) - Europa moet meer resultaten laten zien om het vertrouwen van de burger te herwinnen en de huidige weerstand tegen Europese samenwerking weg te nemen. Dat stelde de Raad van State in het jaarverslag dat vandaag gepubliceerd werd.

In het jaarverslag beschouwt de Raad politiek-bestuurlijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het verslag van 2017 staat vooral in het teken van de frictie tussen nationale autonomie en Europese samenwerking. De Raad concludeert onder andere dat burgers zich bedreigd voelen door globalisering, migratie, en vrij verkeer. Ze hebben geen vertrouwen meer in de Unie om problemen op te lossen. Toch benadrukt de Raad van State dat de huidige problemen niet op nationaal niveau op te lossen zijn.

Volgens de Raad van State moet Europa daarom niet per se institutioneel veranderen, maar juist meer resultaat boeken en zich laten zien bij maatschappelijke problemen die afzonderlijke lidstaten niet op kunnen lossen. Op deze manier kan de burger weer perspectief gaan zien in de Europese samenwerking.

Het jaarverslag over 2017 is het laatste onder het vicevoorzitterschap van Piet Hein Donner. Hij lichtte in een interview met NRC het verslag toe en benadrukte daarbij vooral het belang van de EU voor Nederland.

Volgens Donner is Nederland onlosmakelijk met de EU verbonden. Ook ziet hij geen tegenstelling tussen Europese samenwerking en nationale soevereiniteit. 'Als we geen Europese samenwerking meer hebben, hebben we geen natiestaat meer'. Hier moet volgens hem absoluut niet lichtvaardig over gedacht worden.

Bron: Jaarverslag Raad van State, NRC Handelsblad