Pacifistisch-socialist Fred van der Spek overleden

vrijdag 1 december 2017, 17:57

DEN HAAG (PDC) - Vandaag is bekend geworden dat op 23 november Fred van der Spek op 93-jarige leeftijd is overleden. Hij was tussen 1963 en 1986 Eerste en Tweede Kamerlid voor de PSP en het laatste jaar als eenling, na een conflict over de koers van zijn partij.

Van der Spek was natuur- en scheikundeleraar en behoorde in 1957 tot de oprichters van de PSP. Als Kamerlid stond hij bekend als gedegen en principieel debater over met name buitenlands beleid en defensie. Diverse keren keerde hij zich bijvoorbeeld tegen wapenleveranties aan omstreden regimes. Bij debatten over de Vietnamoorlog speelde hij eveneens een prominente rol. Daarnaast was hij voor een socialistische economische ordening en was hij overtuigd republikein.

Hoewel hij het Kamerwerk als aanvullend op buitenparlementaire actie zag en zijn standpunten slechts geringe steun kregen, werd zijn belezenheid en betrokkenheid alom gewaardeerd. Zijn principiële houding zorgde wel voor een breuk met zijn partij, waarna hij tevergeefs met een eigen partij aan de verkiezingen deelnam.

bronnen: NOS en biografisch archief PDC