Senator Reina de Bruijn-Wezeman beëdigd

dinsdag 21 maart 2017, 14:36

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 senator Reina de Bruijn-Wezeman (VVD) beëdigd. Zij vervangt Pauline Krikke (VVD), die op 17 maart 2017 tot burgemeester van Den Haag is benoemd.

Mevrouw De Bruijn-Wezeman begon haar loopbaan als IC-verpleegkundige en is vervolgens vele jaren bestuurlijk actief geweest in het ziekenhuis Bernhoven in Uden, onder meer als secretaris van de Raad van Bestuur. Zij was van 1990 tot 1997 raadslid in Oss en van 2011 tot 2015 wethouder van die gemeente.

Naast haar werkzaamheden als VVD-fractielid in de Eerste Kamer, is zij zelfstandig adviseur op het terrein van innovatie in de zorg en het sociaal en maatschappelijk domein.

Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal