H. (Harry) van der Molen

foto H. (Harry) van der Molen
bron: Website CDA.nl

Harry van der Molen (1980) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Vanaf 7 september 2021 werd hij tijdelijk vervangen door Joba van den Berg en sinds 29 september 2021 door Henri Bontenbal. Dat was eerder het geval van 29 april tot 17 augustus 2021. De heer Van der Molen was in 2014-2017 wethouder van Leeuwarden. Eerder was hij onder meer voorzitter van het CDJA en hoofd marketing en communicatie van ROC Friese Poort. De heer Van der Molen houdt zich als Tweede Kamerlid bezig met hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, media, medische ethiek, binnenlandse- en algemene zaken.

CDA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Harry (Harry)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kootstertille (gem. Achtkarspelen), 22 april 1980

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • hoofd marketing en communicatie, ROC Friese Poort, van mei 2013 tot mei 2014
  • wethouder (van wijken en dorpen, armoedebeleid, jeugdwerkloosheid, openbare ruimte, publieke dienstverlening en bedrijfsvoering) van Leeuwarden, van januari 2014 tot maart 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 29 april 2021 (werd tijdelijk vervangen door Joba van den Berg)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 augustus 2021 tot 7 september 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid Politieke Kommisje Ried fan Fryske Beweging, vanaf 1 januari 2019
  • lid bestuur Stichting Machiavelli, vanaf 11 juli 2019

vorige (2/6)
  • lid bestuur Stichting Leerstoelen Onderwijsrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf januari 2014
  • informateur collegevorming provincie Fryslân, vanaf 26 maart 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juni 2019 tot 29 april 2021

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Diende in 2020 samen met Albert van den Bosch (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, of statenleden en eilandsraadsleden van raads-, onderscheidenlijk staten- en eilandsraadscommissies. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.397)
  • Een door hem in 2021 ingediende en aangenomen amendement leidde tot opneming van een vaste commissie voor Digitale Zaken in het herziene reglement van orde

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Hij groeide op in Damwoude

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 28 januari 2021.