Biografie van Ruijs de Beerenbrouck, de eerste katholieke premier, verschenen

vrijdag 20 november 2015, 9:42

DEN HAAG (PDC) - Deze week verscheen van de hand van Frans Verhagen als dissertatie een biografie over Charles Ruijs de Beerenbrouck. Deze Limburger was in 1918 de eerste katholieke minister-president en leidde in de periode 1918-1925 en 1929-1933 drie kabinetten. Hij wisselde die functie af met het voorzitterschap van de Tweede Kamer.

Ruijs de Beerenbrouck, edelman en zoon van een katholieke minister en commissaris van de koningin in Limburg (die functie bekleedde hijzelf ook), werd in 1918 premier, omdat de echte katholieke leider, Nolens, als priester daarvoor niet in aanmerking kwam. Ondanks die ondergeschikte positie wist Ruijs het land door de moeilijke jaren na de Eerste Wereldoorlog te leiden en, vooral samen met Aalberse, te werken aan opbouw van de sociale zekerheid.

Hij stond bekend als samenbindende premier, maar niet direct als krachtig minister. Als katholiek politicus in een deels nog antipapistisch land wist hij wel het vertrouwen te winnen van de protestanten. Zijn positie en rol zorgde er mede voor dat de katholieken zich verder konden emanciperen tot volwaardige staatsburgers.

Bron: uitgeverij Boom