Referendumcommissie

De referendumcommissie stelt in overleg net de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de datum voor referenda vast. De commissie had ook een voorlichtende taak.

De commissie is op 10-07-2018 opgeheven, na de intrekking van de Wet raadgevend referendum.

De commissie bestond uit vijf leden en deze werden voor een periode van vier jaar benoemd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Specifieke taken

  • het bepalen van de datum van het referendum
  • het bepalen van de aanduiding op het stembiljet van de aan het referendum onderworpen wet/verdrag
  • het verstrekken van informatie aan de kiezer
  • het verstrekken van subsidies ter stimulering van het publiek debat over de aan het referendum onderworpen wet/verdrag.

2.

Eerdere samenstelling

naam

functie(s)

mw. mr. M.C. (Medy) van der Laan (voorzitter)

Voorzitter Energie Nederland

mw. prof. mr. A.B. (Aletta) Blomberg

bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving, Erasmus Universiteit Rotterdam

mw. prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden

hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

dr. R.J. (Reint-Jan) Renes

universitair hoofddocent, Universiteit Wageningen

prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

hoogleraar Politicologie, Universiteit Leiden


Meer over