Mr. M.C. (Medy) van der Laan

foto Mr. M.C. (Medy) van der Laanvergrootglas

Zelfbewuste D66-politica, die op jonge leeftijd in het kabinet-Balkenende II staatssecretaris van cultuur en media werd. Voor zij staatssecretaris werd, was zij op het ministerie van Binnenlandse Zaken politiek assistent van staatssecretaris Kohnstamm en later betrokken bij de werving van overheidspersoneel. In 2002 was zij 'jonge ambtenaar van het jaar'. Met veel ambitie trachtte zij een ingrijpende wijziging van het omroepbestel door te voeren, maar haar plannen stuitten op nogal wat weerstand bij met name omroepmedewerkers en -bestuurders. Is Rozenkruizer.

D66
in de periode 2003-2006: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Medy Catharina (Medy)

personalia

geboorteplaats en -datum
Spijkenisse, 14 augustus 1968

niet-kerkelijke levensbeschouwing
Rozenkruiser (Internationale School van het Gouden Rozenkruis)

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf september 1994

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker algemeen politiebeleid, afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken, directie Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1991 tot 1994
 • projectleider projectenpool Bureau Secretaris-Generaal en politiek assistent van staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken, van 1994 tot 1998
 • hoofd afdeling bestuurlijke, internationale en juridische Zaken, directie Brandweer en Rampenbestrijding, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 1998 tot 2001
 • hoofd RAAC, Centrum voor arbeidsmarktcommunicatie, directie Personeelsmanagement, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2001 tot 2002
 • kwartiermaker HRM (Human Resource Management) Academie op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2002 tot 27 mei 2003 (op interim-basis)
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met cultuur en media), van 27 mei 2003 tot 3 juli 2006
 • programmadirecteur/partner TCN Property Projects te Hilversum, van 1 maart 2007 tot 1 oktober 2008 (vastgoedonderneming, onder meer eigenaar van het Media Park)
 • algemeen directeur Kamer van Koophandel Oost-Nederland, van 1 oktober 2009 tot 1 augustus 2010
 • zelfstandig ondernemer
 • voorzitter AOC-raad (branche-organisatie instellingen die 'groen' onderwijs verzorgen), vanaf 1 juli 2009 (vanaf september 2010 full-time)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met: 1. cultureel erfgoed; 2. kunsten; 3. media; 4. letteren en bibliotheken; 5. cultuur en school (gezamenlijk met de minister); 6. ICT/Kennisnet en 7. internationale aspecten van het cultuurbeleid (voert haar werkzaamheden uit als Staatssecretaris voor Cultuur en Media).

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in juni 2005 de toekomstvisie op de publieke omroep "Met het oog op morgen. De publieke omroep na 2008" uit. Er komen drie analoge algemene publieke zenders en gespecialiseerde digitale themakanalen. Er komen meer mogelijkheden voor multimediale programmering. De licentiehouders krijgen een vast budget; de verantwoordelijkheid voor de omroep komt in één hand (de netredacteur), die de zendtijd en een groot deel van de middelen voor de diverse platforms verdeelt. De publieke omroep brengen geen amusement meer, maar uitsluitend programma's in de netprofielen 'nieuws', 'opinie en maatschappelijk debat', en 'cultuur, educatie en informatie'. De Stichting NPS wordt opgeheven en de daardoor vrijvallende middelen worden toegedeeld aan de drie netfuncties. Programma's in de functie 'opinie en maatschappelijk debat' worden voorbehouden aan de licentiehouders. Het budget van de omroepverenigingen zal worden verlaagd tot iets meer dan een derde van het huidige budget. Nieuwe middelen zullen komen uit in te dienen programmavoorstellen. (29.800)
 • Bracht in 2005 samen met minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip de beleidsbrief 'Cultuur en Economie' uit, waarin het belang van cultuur en creativiteit voor de Nederlandse economie wordt belicht. Het kabinetsbeleid schept in het Programma Creatieve Industrie randvoorwaarden voor ondernemerschap op dit terrein. (27.406)
 • Nam in 2006 het besluit het budget voor het filmstimuleringsbeleid structureel over te hevelen naar de OCW-begroting (25434, 26)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot vernieuwing van de Mediawet, waarin haar plannen uit de toekomstvisie op de publieke omroep werden vastgelegd. Het wetsvoorstel werd in 2008 door minister Plasterk ingetrokken. (30.571)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2004 de Wet verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke omroep (Stb. 668) tot stand, waardoor het criterium voor erkenning van een omroepvereniging wordt verlaagd van 300.000 naar 150.000 leden. Hierdoor houdt omroep BNN haar zendmachtiging. De Eerste Kamer, die het oorspronkelijke wetsvoorstel als gelegenheidswetgeving betitelde, dwong een novelle af, waardoor de wet een tijdelijk karakter krijgt. (29.030)
 • Bracht in 2005 een wijziging (Stb. 426) van de Mediawet tot stand over strategie en sturing van de landelijke publieke omroep. De maatregelen hebben betrekking op de totstandkoming van een gezamenlijke strategie en afspraken over algemeen programmabeleid, een duidelijke regie van de programmering op de televisienetten en radiozenders. Ook komt er een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht. (29.991)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 30) van de Monumentenwet 1988 tot stand waardoor provincies en gemeenten geen rol meer spelen bij de subsidieverlening in het kader van de monumentenzorg. Daarnaast worden de begrippen "herstel" en "instandhouding" vervangen door het begrip "instandhouding" en komt de voorhangbepaling (het aan de Staten-Generaal gelegenheid bieden tot een goedkeuringsprocedure voor AMvB's) te vervallen. (29.734)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was beambte bij de Douane

woonplaats
Ugchelen (Gld.)

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • R. Rijghard, "Eigenwijze doener spaart zichzelf niet", NRC Handelsblad, 17 november 2003
 • Ellen Nap, "'Ik ben een Uitzending Gemist-kijker'", Adformatie, 23 maart 2006
 • E. Arends, "'Ik word niet gedreven door angst'", Volkskrant Magazine, 24 juni 2006

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.