Mr. M.C. (Medy) van der Laan

foto Mr. M.C. (Medy) van der Laan
bron: Medy van der Laan

Zelfbewuste D66-politica, die op jonge leeftijd in het kabinet-Balkenende II staatssecretaris van cultuur en media werd. Voor zij staatssecretaris werd, was zij op het ministerie van Binnenlandse Zaken politiek assistent van staatssecretaris Kohnstamm en later betrokken bij de werving van overheidspersoneel. In 2002 was zij 'jonge ambtenaar van het jaar'. Met veel ambitie trachtte zij een ingrijpende wijziging van het omroepbestel door te voeren, maar haar plannen stuitten op nogal wat weerstand bij met name omroepmedewerkers en -bestuurders. Is Rozenkruiser.

D66
in de periode 2003-2006: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Medy Catharina (Medy)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Spijkenisse, 14 augustus 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf september 1994

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met cultuur en media), van 27 mei 2003 tot 3 juli 2006
 • voorzitter Energie-Nederland, van 1 september 2015 tot 31 juli 2021
 • voorzitter NVB (Nederlandse Vereniging van Banken), vanaf 1 augustus 2021

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met: 1. cultureel erfgoed; 2. kunsten; 3. media; 4. letteren en bibliotheken; 5. cultuur en school (gezamenlijk met de minister); 6. ICT/Kennisnet en 7. internationale aspecten van het cultuurbeleid (voert haar werkzaamheden uit als Staatssecretaris voor Cultuur en Media).

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO), vanaf januari 2011
 • lid bestuur Stichting Berenschot Beheer, vanaf 2016

vorige (2/14)
 • voorzitter OPT (Overlegplatform Telecom), van januari 2013 tot januari 2016
 • voorzitter referendumcommissie, Wet raadgevend referendum, van 1 oktober 2015 tot 1 juli 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Nam in 2006 het besluit het budget voor het filmstimuleringsbeleid structureel over te hevelen naar de OCW-begroting (25434, 26)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot vernieuwing van de Mediawet, waarin haar plannen uit de toekomstvisie op de publieke omroep werden vastgelegd. Het wetsvoorstel werd in 2008 door minister Plasterk ingetrokken. (30.571)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2005 een wijziging (Stb. 426) van de Mediawet tot stand over strategie en sturing van de landelijke publieke omroep. De maatregelen hebben betrekking op de totstandkoming van een gezamenlijke strategie en afspraken over algemeen programmabeleid, een duidelijke regie van de programmering op de televisienetten en radiozenders. Ook komt er een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht. (29.991)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 30) van de Monumentenwet 1988 tot stand waardoor provincies en gemeenten geen rol meer spelen bij de subsidieverlening in het kader van de monumentenzorg. Daarnaast worden de begrippen "herstel" en "instandhouding" vervangen door het begrip "instandhouding" en komt de voorhangbepaling (het aan de Staten-Generaal gelegenheid bieden tot een goedkeuringsprocedure voor AMvB's) te vervallen. (29.734)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2002 'Jonge ambtenaar van het jaar'
 • Diende op 29 juni 2006 net als de twee D66-ministers haar ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.