Particuliere financiering van energie-efficiëntie (PF4EE)

Particuliere financiering van energie-efficiëntie (PF4EE) helpt private partijen met het verkrijgen van leningen voor energie zuinige initiatieven. Dit programma maakt onderdeel uit van het LIFE programma van de Europese Unie. Het LIFE-programma heeft als doel om de natuur te behouden en klimaatverandering tegen te gaan.

Het project PF4EE sluit daarnaast ook aan bij de visie van Commissievoorzitter Juncker. Het geeft namelijk niet alleen financiële ondersteuning aan private partijen, maar staat ook garant voor investeringen, om alle betrokken partijen zo te verleiden tot milieuvriendelijke investering. Daarmee is het een milieuvriendelijke variant van het Europees fonds voor strategische investering.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

PF4EE ondersteunt private partijen die milieuvriendelijke investeringen willen doen. Gehoopt wordt, dat vooral MKB-bedrijven en particulieren zich zullen melden voor steun. Bovendien kunnen kleine gemeentes en andere kleine publieke ondernemingen zich melden. Het plan staat in lijn met de visie van Juncker. De Commissievoorzitter is er namelijk van overtuigd dat er meer investeringen aangetrokken moeten worden in Europa. Hiervoor zette hij het EFSI op, waar de EU investeert en garant staat voor uitgeschreven leningen. Ook het PF4EE-programma werkt volgens dit principe. Centraal staan twee doelen.

  • De beschikbaarheid van leningen voor energiezuinige initiatieven te laten toenemen
  • Van 'energiezuinige leningen' een markt op zich te maken, die effectief kan werken

Het PF4EE-programma is een nauwe samenwerking tussen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB). Het programma geeft leningen en staat garant voor investeringen. De Commissie draagt 80 miljoen euro bij uit het LIFE-project, en de EIB zal dit laten oplopen tot minimaal 480 miljoen euro. PF4EE mag projecten steunen met bedragen tussen de 40.000 en 5 miljoen euro.

2.

Subsidie aanvragen

Private partijen die gebruik willen maken van het programma, kunnen hun project indienen bij de EIB. Deze doorloopt vervolgens een traject dat zal bepalen of een private partij wel of niet in aanmerking komt voor deelname aan het PF4EE programma. De deadline voor aanmeldingen staat op 30 september 2019.