Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

Met dank overgenomen van EU monitor.

LIFE is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van milieu en natuur. Het huidige LIFE programma loopt van 2021 t/m 2027, voortbouwend op eerdere programma's. Het programma staat open voor elke in de EU geregistreerde organisatie. Zowel grote als kleine bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties kunnen een projectvoorstel indienen. LIFE ondersteunt het Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Het LIFE programma bestaat uit vier subprogramma’s: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering en schone energietransitie. Er worden innovatieve projecten gesubsidieerd die bijvoorbeeld bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. LIFE ondersteunt ook het Natura 2000-netwerk.

Het LIFE-programma bestaat sinds 1992, waarbij het budget geleidelijk aan hoger is geworden. Voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 bedraagt het budget voor LIFE (in prijzen van 2021) 5,4 miljard euro. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van eerdere LIFE-programma's.