Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Life is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het huidige programma (2014-2020) heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Zo worden er innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. Het huidige Life programma is opgedeeld in de subprogramma’s klimaat en milieu.

Het financieringsinstrument Life bestaat sinds 1992 en ondersteunt onder andere het Natura 2000-netwerk. Het huidige Life programma bouwt voor op het Life+-programma van 2007 tot 2013, maar dat is hervormd zodat het een grotere impact heeft, eenvoudiger is, meer flexibiliteit biedt en over aanzienlijk meer middelen beschikt. De Europese Commissie hoopt zo meer te kunnen betekenen voor kleinschalige projecten en plaatselijke autoriteiten. Het volgende Life-programma van 2021 tot 2027 zal uit vier subprogramma’s bestaan: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering, en schone energietransitie.

Het financieringsinstrument staat open voor elke in de EU geregistreerde organisatie; zowel grote en kleine bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties kunnen een projectvoorstel indienen. Dit kan zowel individueel als in samenwerking met andere partijen binnen of buiten de eigen lidstaat. Wanneer activiteiten buiten de EU noodzakelijk zijn om milieu- of klimaatdoelstellingen van de EU te halen, kunnen deze activiteiten eveneens in aanmerking komen voor financiering.