INTERREG Europe

Dit programma van de Europese Unie is gericht op de verbetering van de implementatie van het regionaal beleid en de regionale ontwikkelingsprogramma's, in het bijzonder de ERDF-investeringsprogramma's in groei en banen en de Europese Territoriale Samenwerking.

Tussen 2007 en 2013 werd dit programma aangeduid als INTERREG IVC.

Naast alle EU-lidstaten nemen ook Noorwegen en Zwitserland deel aan INTERREG Europe.