Eerste Kamerfractie Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

De VDB was van 20 september 1904 tot 9 februari 1946 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. In de fractie zaten steeds (oud-)hoogleraren, zoals H.L. Drucker, D. van Embden en R. Kranenburg. Daarnaast was er vrijwel altijd een 'noordelijke' vertegenwoordiger, zoals de Groningse gedeputeerde J.B. Westerdijk.

De fractievoorzitter in de Eerste Kamer was D. van Embden.

In februari 1946 ging de fractie op in die van de nieuwgevormde Partij van de Arbeid.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.