Eerste Kamerfractie Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)

De NSB was van 15 september 1935 tot mei 1940 (formeel tot 12 september 1945) in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij kreeg na de verkiezingen voor de helft van het aantal Eerste Kamerleden twee zetels. In 1937 verdubbelde dat aantal.

In 1935 was er enige tijd twijfel over de nationaliteit van Graaf de Marchant et d'Ansembourg. Pas in december 1935 werd daarover beslist. Naast De Marchant was A.J. van Vessem het bekendste NSB-Eerste Kamerlid. In 1937 trok een lid, Van Duyl, zich onmiddellijk na de verkiezingen terug.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.