Mr. A.J. van Vessem

foto Mr. A.J. van Vessem
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Nationaal-socialist, wiens betogen als Eerste Kamerlid vaak aanleiding gaven tot felle woordenwisselingen. Pleitbezorger van de Groot-Nederlandse gedachte en fel tegenstander van het Verdag met België over de Schelde-Rijnverbinding. Leerde bij de acties tegen dat verdrag Mussert kennen. Vond dat de NSB na de Nederlandse capitulatie haar activiteiten moest stopzetten, maar werd wel rechtskundig adviseur van Mussert. Na de oorlog enige jaren in gevangenschap vanwege bemiddeling bij aankoop van joods bezit.

NSB
in de periode 1935-1940: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anton Johan

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 15 oktober 1887

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 1 november 1966

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"
 • NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), van 1935 tot 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procereur te Utrecht, van 1914 tot 1945 (geassocieerd met R. van Genechten)
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 16 augustus 1928 tot 1 september 1931 (voor Liberale Staatspartij)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 december 1935 tot 13 mei 1940
 • fractievoorzitter NSB Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 13 mei 1940
 • gemachtigde van de Leider der NSB voor rechtskundige aangelegenheden (tijdens de bezetting)
 • advocaat, vanaf 1956

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Utrechtsche Studenten Zangevereeniging "Coers Lied"
 • lid Utrechts Comité voor hulpverlening aan de verwoeste IJzerstreek, 1919

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stelde op 29 maart 1938 namens zijn fractie de Eerste Kamer voor een onderzoek (parlementaire enquête) in te stellen naar de omstandigheden van het ontslag van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman. Dit voorstel werd alleen door de NSB-fractie gesteund.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Op 6 maart 1940 ontnam de Eerste Kamervoorzitter hem het woord, nadat hij in het debat over de Defensiebegroting voortdurend afweek van het onderwerp
 • Volgens prof. L. de Jong legde hij op 15 mei 1940 zijn Eerste Kamerlidmaatschap neer, omdat hij vond dat de NSB alle politieke activiteiten moest staken
 • In mei 1948 werd hij (in tweede instantie) tot vier jaar hechtenis (met aftrek van voorarrest) veroordeeld vanwege o.a. zijn bemoeienis met de aankoop van huizen en aandelen uit joods bezit ten behoeve van Mussert en diens schoonzuster. Tevens werd zijn vermogen tot f 50.000 verbeurd verklaard en verloor hij het kiesrecht en het recht om openbare ambten te bekleden.

uit de privésfeer
 • Was in 1914 actief in het Algemeen Nederlandsch Verbond bij de huisvesting van uitgeweken Vlaamse studenten in Utrecht

verkiezingen
 • Werd in 1935 en 1937 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • N.K.C.A. in 't Veld, "Vessem, Anton Johan van (1887-1966)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 611
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.