Tweede Kamerfractie Christelijk-Democratische Unie (CDU)

De Christelijk-Democratische Unie was van 9 mei 1933 tot 9 februari 1946 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De fractie telde in 1937-1946 twee leden. Fractievoorzitter was H. van Houten, maar hij keerde na de bevrijding niet terug.

In februari 1946 gingen de twee leden over naar die van de nieuwgevormde Partij van de Arbeid. In de PvdA-fractie waren Rintje van der Brug en vanaf 1956 Fedde Schurer de enige twee uit de CDU afkomstige leden.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.