F. (Fedde) Schurer

foto F. (Fedde) Schurer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

In de Kamer de spreekbuis van een kleine pacifistische minderheid in de PvdA. Belangrijke Friese dichter van vroom gereformeerden huize, die in 1929 als onderwijzer aan een christelijke school in Lemmer werd ontslagen omdat zijn antimilitaristische opvattingen onbijbels zouden zijn. Sloot zich aan bij de CDU en werd onderwijzer aan een openbare school in Amsterdam. Onderging de invloed van Karl Barth en J.J. Buskes en werd in 1938 lid van de SDAP. Na de oorlog als hoofdredacteur van de Friese Koerier tegelijk politicus en taalkunstenaar. Militant strijder voor het gebruik van Fries in onderwijs en rechtsverkeer. Een principiële man die van nature koos voor de onderliggende partij.

PvdA
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Fedde (Fedde)

geboorteplaats en -datum
Drachten (gem. Smallingerland, Frl.), 25 juli 1898

overlijdensplaats en -datum
Heerenveen, 19 maart 1968

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij) (korte tijd in jaren twintig)
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), van 1930 tot 1938
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1938 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • onderwijzer Openbare lagere school te Amsterdam, van 1930 tot 1946
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 2 juli 1935 tot 1 maart 1936
 • hoofdredacteur "De Friese Koerier" (aanvankelijk "De Heerenveense Koerier") te Heerenveen, van 1 maart 1946 tot 1 augustus 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 5 juni 1963
 • ambteloos (gepensioneerd), van 1 augustus 1963 tot 19 maart 1968

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid hoofdbestuur Kristlik Frysk Selskip
 • publicist Fries literair tijdschrift "De Tsjerne", van 1946 tot 1968 (oprichter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met volksontwikkeling, jeugdontwikkeling en vrijetijdsbesteding
 • Voerde in 1963 tijdens de interpellatie-Kranenburg over de affaire-Bidault als tweede PvdA'er het woord en verdedigde daarin vurig de persvrijheid

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.
 • Volgens gedeputeerde Bomans de beste spreker in de Staten van Noord-Holland.
 • Werd bij zijn overlijden getypeerd als één van de grootste dichters van Friesland

uit de privésfeer
 • In Wolvega en Heerenveen staan standbeelden van hem; in Lemmer is hij in reliëf afgebeeld aan de muur van de bibliotheek
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres in Lemmer

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
diverse pseudoniemen (opsomming in BWSAN)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • "Dichter, Biwegingsman, Politicus, Journalist. In man mei folle talenten", Friese Koerier, 20 maart 1968
 • G.R. Zondergeld, "Schurer, Fedde (1898-1968)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 541
 • D.H. Hak, "Schurer, Fedde", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5, 456
 • T. Steenmeijer-Wielenga, "Schurer, Fedde", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel II, 146
 • H.J. Langeveld, "Protestants en Progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946"
 • Winkler Prins Jaarboek 1969

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
brieven, Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaesjesintrum te Leeuwarden

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.