Drs. L.H.J. (Lambert) Verheijen

foto Drs. L.H.J. (Lambert) Verheijen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer

Socioloog, docent en bestuurder uit Noord-Brabant. Was vier jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA. Aanvankelijk was hij werkzaam als docent sociologie en daarna twaalf jaar gedeputeerde van Noord-Brabant, onder meer belast met water en milieu. Was in de periode 2005-2021 dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas. Als Kamerlid hield hij zich bezig met ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, woningbouw en energie. Zijn kennis en ervaring waren vooral nuttig bij de behandeling van de complexe Omgevingswet. Plaatste de onderwerpen die hij besprak altijd in historische context.

PvdA
in de periode 2015-2019: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.