Drs. L.H.J. (Lambert) Verheijen

foto Drs. L.H.J. (Lambert) Verheijen
Foto: Lex Draijer

Socioloog, docent en bestuurder uit Noord-Brabant. Was vier jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA. Aanvankelijk was hij werkzaam als docent sociologie en daarna twaalf jaar gedeputeerde van Noord-Brabant, onder meer belast met water en milieu. Was in de periode 2005-2021 dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas. Als Kamerlid hield hij zich bezig met ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, woningbouw en energie. Zijn kennis en ervaring waren vooral nuttig bij de behandeling van de complexe Omgevingswet. Plaatste de onderwerpen die hij besprak altijd in historische context.

PvdA
in de periode 2015-2019: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Lambertus Henricus Johannes (Lambert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 27 december 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met milieu, water, ontgrondingen, natuur en landschap) van Noord-Brabant, van 1 september 1992 tot 1 januari 2005
  • dijkgraaf waterschap Aa en Maas, van 1 januari 2005 tot 1 april 2021
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/23)
  • (tijdelijk) voorzitter stuurgroep Evaluatie Geurbeleid, van 1 april 2015 tot juli 2015
  • informateur collegevorming Noord-Brabant, van 14 juni 2021 tot 10 juli 2021 (samen met Karla Peijs)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Raad van Aanbeveling Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Voerde in 2016 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.