Parlementair onderzoek Asbestproblematiek Cannerberg

In het voorjaar van 1997 had de vaste commissie voor Defensie aandacht besteed aan de asbestproblematiek in een voormalig NAVO-centrum (Joint Operations Centre) in de Cannerberg. Toen een aantal vragen onbeantwoord bleven heeft de vaste commissie op 28 augustus 1997 besloten een werkgroep op te richten. Deze werkgroep werd belast met een nader onderzoek naar de gang van zaken. Op 22 januari 1998 heeft de werkgroep haar onderzoeksrapport gepresenteerd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Werkwijze

De onderzoeksopdracht van de werkgroep was als volgt geformuleerd: Vaststellen op welke wijze de besluitvorming met betrekking tot de asbestproblematiek JOC Cannerberg in de periode van 1967 tot en met 1992 zich heeft voltrokken.

Om hun onderzoek uit te voeren heeft de werkgroep archiefonderzoek gedaan, een werkbezoek verricht, wetenschappers aangesteld, en gesprekken gevoerd met direct betrokkenen.

3.

Conclusie

De werkgroep concludeerde dat zowel het ministerie van Defensie als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de NAVO tekort waren geschoten bij de aanpak van de asbestproblematiek in de Cannerberg.

De Tweede Kamercommissies van Defensie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespraken op 2 juni 1998 in een algemeen overleg de kabinetsreactie op het rapport.


Meer over