Dr. M. (Theo) van den Doel

foto Dr. M. (Theo) van den Doel
Fotopersburo Dijkstra

Landmachtofficier en defensie-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie tijdens de paarse kabinetten. Toonde zich daarbij een waardig opvolger van VVD-defensiespecialisten als Couzy, Koudijs en Ploeg. Werkte voor hij in de Kamer kwam als veiligheids- en defensiedeskundige bij Insitituut Clingendael in Den Haag. Als lid van de enquêtecommissie Bijlmerramp nam hij afstand van een al te populistisch optreden van de overige commissieleden. Hield zich in de Kamer ook bezig met economische zaken en rampenbestrijding. In kleding en voorkomen altijd uiterst correct. Initiatiefnemer van de jaarlijkse Nationale Veteranendag en van het Draaginsigne voor Veteranen.

VVD
in de periode 1994-2003: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Mattheüs (Theo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sommelsdijk (Z.H.), 31 mei 1952

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1979

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 september 2002 tot 30 januari 2003
 • senior research fellow, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", 2004
 • zelfstandig consultant op het gebied van defensie en nationale veiligheid, van 2005 tot 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
 • lid bestuur Stichting Vredespolitiek
 • lid bestuur Thomson Foundation

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire onderzoekscommissie 'Asbestproblematiek Cannerberg' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1997 tot 1998
 • lid parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 oktober 1998 tot juni 1999

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde in met de conclusies van de enquêtecommissie, maar liet in een voetnoot bij het hoofdstuk over de rol van de overheid en andere organisaties opnemen dat hij vond dat de vragen over de Bijlmerramp zich veelal ad hoc aandienden en zeer verschillend van aard waren. Daardoor was volgens hem een integrale aanpak niet mogelijk geweest. $B NRC 21 apr. 1999
 • Zette zich in voor de Nederlandse veteranen. Een door hem in 1996 ingediende (en aangenomen) motie leidde tot instelling van de jaarlijkse Dag voor de Veteranen. In 2001 was hij via een motie initiatiefnemer voor het instellen van een draaginsigne voor veteranen.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Distantieerde zich als lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer van het gedrag van zijn medecommissieleden in de media en van het feit dat de overige leden van de commissie een verkeerd beeld over de gevaren van de lading van de rampvlucht niet publiekelijk hadden willen corrigeren.

uit de privésfeer
Hij promoveerde bij prof. Theo Brinkel

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.