Maandag is biografie van oorlogspremier Gerbrandy verschenen

maandag 6 oktober 2014, 9:04

DEN HAAG (PDC) - Minister-president Rutte ontving maandag het eerste exemplaar van de door de historicus Cees Fasseur geschreven biografie van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Gerbrandy leidde als premier in 1940-1945 drie Nederlandse kabinetten. Hij was een onverzettelijk inspirator van het verzet tegen de Duitse bezetting.

De Fries Gerbrandy was echter ook een 'einzelgänger' pur sang. In 1939 trad hij tegen de zin van zijn partij, de ARP, toe tot het kabinet-De Geer en als Tweede Kamerlid (1948-1959) ging hij vaak zijn eigen weg. Bij zijn optreden als premier miste hij soms tact en bezonnenheid.

Vanwege zijn oprechtheid en onverzettelijke houding, waarmee Nederland prestige behield bij de geallieerde bondgenoten, werd hem dat veelal vergeven. Hij had in Londen bovendien te maken met een koningin die voor zichzelf een rol zag weggelegd als wegbereider van een krachtiger bewind, met een kleinere rol voor het parlement. Gerbrandy moest schipperen tussen zijn 'loyaliteit' en 'realisme'.

De biografie, 'Eigen meester, niemands knecht'. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog' is uitgegeven door Balans.

Bron: rijksoverheid.nl