Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Marianne Thyssen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

  • het (door)ontwikkelen van programma's die de werkgelegenheid moeten bevorderen, en met name die programma die de jeugdwerkloosheid aanpakken
  • een bijdrage leveren aan het werkgelegenheidscomponent van het Europees semester, met name gericht op de modernisering van de arbeidsmarkt
  • bijdragen aan de sociale dialoog

Mobiliteit

  • toezien op de juiste naleving van de regels omtrent het vrije verkeer van werknemers
  • ontwikkelen van beleid voor het aantrekken van migranten van buiten de EU die vaardigheden hebben waar een tekort aan is in de EU

Training

  • het (door)ontwikkelen van programma's en beleid op het gebied van scholing van werkenden en werkzoekenden

Daarnaast moet deze eurocommissaris alle wetgevende voorstellen van de Europese Commissie evalueren voor wat betreft de sociale dimensie en de aanpak van de vergrijzing.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken):