Parlementair onderzoek naar de wijze waarop contracten voor de levering van vliegtuigen en motoren zijn gesloten en uitgevoerd

Op 15 december 1920 werd een commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar door de Staat gesloten contracten voor de levering van vliegtuigen en motoren.

Op 12 mei 1922 kwam de commissie met haar conclusie:

  • bij het voorbereiden, afsluiten, wijzigen en afwikkelen van de contracten was niet gebleken dat er onregelmatige praktijken hadden plaatsgevonden
  • er was geen grond voor de veronderstelling dat bij het voorbereiden en afsluiten van het moedercontract en de contracten die daarna volgden niet voorzichtig en zorgvuldig hadden opgetreden
  • er was niet gesproken over een schadeloosstelling na een vermindering van afname van motoren en vliegtuigen na de Eerste Wereldoorlog
  • er werd geen uitspraak gedaan over de vraag of het bedrag vanuit het Rijk bij schadeloosstellingen niet te hoog was

De commissie bestond uit:


Meer over