Mr. I.A. Swane

foto Mr. I.A. Swane

Zoon van een linnenfabrikant, die vier jaar RK-Tweede Kamerlid was. Advocaat en raadslid in Den Bosch en daarnaast actief in diverse gerechtelijke nevenfuncties. Was verder actief bij de katholieke organisatie voor de middenstand, de Hanze. In de Kamer één van de justitie-woordvoerders van de katholieke fractie, die echter niet veel sprak. In 1922 was hij zonder succes kandidaat voor een conservatieve afsplitsing van de RKSP.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1918-1922: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Isidorus Antonius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Waalre, 9 december 1875

overlijdensplaats en -datum
Vught, 20 april 1948

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

partij(en)
NKP (Nieuwe Katholieke Partij), vanaf 1922

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van september 1907 tot 28 april 1921
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton 's-Hertogenbosch, van 1 september 1909 tot 1 januari 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • voorzitter Huurcommissie te 's-Hertogenbosch
 • wijdde zich aan de opleiding van notarissen

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
geheim kamerheer met kap en degen van Z.H. de Paus, vanaf april 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was justitie-woordvoerder van de RK-fractie in de Tweede Kamer. Hield zich ook bezig met handelsaangelegenheden.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij was rechtskundig adviseur van de Hanzebank, die in 1923 failliet ging. De curatoren verweten hem een laakbare en trage afwikkeling van de kredieten. Hijzelf was tot twee dagen vóór de surseance van betaling grootdebiteur van de Hanzebank (f 125.000).

uit de privésfeer (3/5)
 • Een broer van hem was gehuwd met een zus van J.F.C. Arntz, Eerste Kamerlid
 • Bedankte als 27-jarige voor de het lidmaatschap van de examencommissie voor kandidaat-notarissen
 • Zijn vader was linnenfabrikant

verkiezingen
 • Was in 1910 Tweede Kamerkandidaat in het district Helmond, maar werd verslagen door A.N. Fleskens
 • Werd in 1918 met voorkeurstemmen gekozen
 • Was in 1922 Tweede Kamerkandidaat voor de NKP, een conservatieve afsplitsing van de RKSP die vond dat die partij een te progressieve koers had

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.