P.J. de Kanter

foto P.J. de Kanter
bron: Onze Afgevaardigden

Dordtse liberaal die zowel onder het districtenstelsel als onder de evenredige vertegenwoordiging Tweede Kamerlid was. In Dordrecht werkzaam als directeur van een verzekeringsmaatschappij en wethouder van onderwijs en financiën. Speelde als onderwijswoordvoerder een belangrijke rol bij de discussies over de grondwetsherziening van 1917. Geruime tijd voorman van het Algemeen Nederlandsch Verbond, een internationale vereniging ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. Stond 'rechts' in de Liberale Unie.

Liberale Unie, Vrijheidsbond
in de periode 1909-1922: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pieter Johannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gouda, 17 maart 1868

overlijdensplaats en -datum
Scheveningen ('s-Gravenhage), 16 mei 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, van 1909 tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 oktober 1916 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 november 1920 tot 24 juli 1922
 • lid Raad van Bestuur N.V. BNG (Bank voor Nederlandsche Gemeenten), van 1 januari 1922 tot 1 april 1941
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 december 1924 tot 2 juli 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter vereniging "Nederland in den vreemde" (medeoprichter)
 • voorzitter herdenkingscomité geboortejaar Willem van Oranje, 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Bracht in 1922 via een initiatiefwetsvoorstel een wijziging van de Hoger-Onderwijswet tot stand inzake de eisen met betrekking tot het afleggen van universitaire examens voor hen die reeds een wetenschappelijke opleiding hadden genoten
 • Nam in 1922 met vier anderen het initiatief tot het instellen van een Kamercommissie voor Staatsuitgaven

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van H. baron Collot d'Escury, lid Notabelenvergadering en Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was arts. Hij overleed in 1873.

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1916 bij tussentijdse verkiezingen D.J. Wijnkoop (sdp)
 • Versloeg in 1917 A. Besemer Gzn. (comité anti-grondwetsherziening) en D.J. Wijnkoop (sdp)
 • Was in 1918 nummer vier op de kandidatenlijst in de kieskringen in de noordelijke provincies, maar werd niet gekozen. Kon in 1920 wel als opvolger terugkeren, omdat hij meer stemmen had behaald dan de nummers twee en drie, Heeres en Eerdmans.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.