Percentage stemmers voor Europese verkiezingen onder expats opvallend laag

vrijdag 28 februari 2014, 16:58

DEN HAAG (PDC) - Inwoners van Frankrijk of Duitsland die nog niet in het kiesregister staan, hebben de boot gemist voor de Europese verkiezingen in mei. De deadline om zich als kiezer te registreren verloopt deze week. Dit is met name belangrijk voor mensen die niet stemmen in hun geboorteland maar in een andere EU-lidstaat waar zij momenteel wonen. Het gaat om een groep van zo'n 8 miljoen stemgerechtigde Europeanen. Meer dan de helft daarvan woont in Groot-Brittannië of Duitsland

In veertien EU-landen, waaronder Nederland, worden alle inwoners met een EU-nationaliteit automatisch als kiesgerechtigde geregistreerd. In de andere landen kan men zich online of in het lokale stadhuis registreren. De Europese Commissie heeft elf lidstaten echter opgeroepen om hun kieswetgeving aan te passen; sommige regeringen stelden extra voorwaarden aan buitenlandse inwoners en informeerden hen niet adequaat.

Expats bleken in het verleden erg onwillig om hun stemrecht te gebruiken; wel was er een groei te zien van 5,9 procent in 1994 naar 11,6 procent in 2009. Dit is niet noodzakelijk het gevolg van een gebrek aan kennis, zo bleek uit een peiling van de Eurobarometer. Wel gaven kiezers aan dat meer informatie en een vaste verkiezingsdag in heel Europa zouden bijdragen aan een hogere opkomst. 

Bron: EuObserver.com