Stemmen in het buitenland

Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren toch deelnemen aan de verkiezingen. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad kan alleen een stem bij volmacht worden uitgebracht en voor zover het kiezers betreft die tijdelijk in het buitenland verblijven.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Als u tijdelijk in het buitenland bent voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en nog ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, is het mogelijk iemand te machtigen om een stem uit te brengen in Nederland. Een volmacht moet worden aangevraagd bij de gemeente en kan worden ingediend tot 5 dagen voor de verkiezingen.

2.

Stemmen als u in het buitenland woont

Kiesgerechtigden die in het buitenland wonen, kunnen zich eenmalig (permanent) laten registreren. Een verzoek tot registratie dient uiterlijk zes weken voor de verkiezingen worden gedaan.

Voor iedere verkiezing ontvangen ze de documenten om per brief te kunnen stemmen. Per brief stemmen is alleen mogelijk voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De registratie kan op verzoek worden gewijzigd.

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • De Nederlandse nationaliteit bezitten.
  • Op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn.
  • Niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden beschouwd als kiezer in het binnenland. Zij ontvangen automatisch per post een stempas. Inwoners van Aruba, Curaçao of Sint Maarten worden bij de verkiezingen beschouwd als kiezer in het buitenland en moeten zich eerst registreren om te kunnen stemmen.

Stemmen in Nederland

Wie (toevallig) in Nederland verblijft op de dag van verkiezingen kan in Nederland stemmen. De kiezer ontvangt dan een kiezerspas waarmee hij in elk stembureau in Nederland zijn stem kan uitbrengen.

Stemmen per volmacht

Ook is het mogelijk iemand te machtigen een stem uit te brengen. Bij de aanvraag moet de gemachtigde worden aangewezen. De persoon die een volmacht is verleend heeft (een kopie van) een identiteitsdocument nodig van degene voor wie hij stemt, die getoond moet worden bij het uitbrengen van de stem. De gemachtigde moet stemgerechtigd zijn.

Stemmen per brief

Om per brief te kunnen stemmen, moet u een verzoek indienen bij de Nederlandse gemeente waar u staat ingeschreven. De burgemeester van Den Haag zal dan vervolgens een stembiljet opsturen naar de briefstemmers.


Meer over