Regeerakkoord 1981

In het regeerakkoord stelt het kabinet-Van Agt II twee doelen centraal: het terugdringen van het begrotingstekort en het bestrijden van de werkloosheid. Voor het bereiken van het eerste moet er flink worden gekort, met f 10 miljard aan bezuinigingen. De bestrijding van de werkloosheid zou moeten gebeuren via een banenplan. Dit banenplan moest 175.000 à 200.000 banen opleveren. Ook mocht de koopkracht van de minima maar beperkt dalen.

Een opvallend onderdeel van het regeerakkoord was de plaatsing van kruisraketten. De PvdA was daar tegen, CDA voor. Indien de raketten er toch dienden te komen, had de PvdA de handen vrij om het kabinet te verlaten.


Meer over