Regeerakkoord 1981

Het regeerakkoord van 1981 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA en PvdA en vormde de basis voor het kabinet-Van Agt II. Centraal stonden het terugdringen van het begortingstekort en het bestrijden van de werkloosheid.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

  • Het opstellen van een banenplan om de werkloosheid te bestrijden met tot 200.000 nieuwe banen.
  • De koopkracht van de minima zeer beperkt laten dalen.
  • Het terugdringen van het begrotingstekort via meer dan 10 miljard gulden aan bezuinigingen.

2.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

  • Een opvallend onderdeel van het regeerakkoord was de plaatsing van kruisraketten. De PvdA was daar tegen, CDA voor. Indien de raketten er toch dienden te komen, had de PvdA de handen vrij om het kabinet te verlaten.

3.

Klimaat en milieu

  • Het instellen van een onderzoek naar de sluiting van bestaande kerncentrales.

4.

Voorbereiding Grondwetsherziening

  • Het voorbereiden van een Grondwetsherziening.

Meer over