Laatste hoofdrolspeler Nacht van Schmelzer publiceert zijn memoires

dinsdag 16 april 2013, 9:37

DEN HAAG (PDC) - Vandaag verschijnen de memoires van het 86-jarige oud-KVP- en CDA-Tweede Kamerlid en oud-europarlementariër Harry Notenboom. Hij blikt in het boek "Vallende zuilen. Een leven in dienst van de de goede zaak" terug op zijn leven en zijn politieke loopbaan.

Notenboom werd in 1963 Tweede Kamerlid voor de KVP na eerder werkzaam geweest te zijn bij katholieke middenstandsorganisaties. Als betrekkelijk jong Kamerlid speelde hij in 1966 als financieel woordvoerder van zijn fractie een hoofdrol in de Nacht van Schmelzer, die leidde tot de val van het kabinet-Cals.

In 1979 stapte hij over naar het rechtstreeks gekozen Europees Parlement; een lidmaatschap dat hij vanaf 1971 al combineerde met het Kamerlidmaatschap. Zijn opgedane kennis over met name het Europese begrotingsrecht resulteerde in 1988 in een promotie. Daarna publiceerde hij nog geregeld over dat onderwerp, laatstelijk op 82-jarige leeftijd.

bron: Uitgeverij Valkhof