Drs. H.A.C.M. (Harry) Notenboom

foto Drs. H.A.C.M. (Harry) Notenboom
bron: Fotobureau Stokvis

In de jaren zestig en zeventig de 'spichtige rekenmeester' van de KVP-fractie. Was afkomstig uit de Katholieke Limburgse Middenstandsorganisatie. Volgde in 1963 Lucas op als financieel woordvoerder en speelde een belangrijke rol in de Nacht van Schmelzer. De door hem gepresenteerde 'cijferwaterval' was toen voor slechts enkele Kamerleden te volgen. Stapte in 1979 over naar het rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Publiceerde later over de financiële politiek van de KVP en over de overheidsfinanciën in de jaren zeventig, en promoveerde op het begrotingsrecht van het Europees Parlement.

KVP, CDA
in de periode 1963-1984: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henricus Antonius Cornelis Marie (Harry)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roosendaal (gem. Roosendaal en Nispen), 31 augustus 1926

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 17 juli 1979
 • lid Europees Parlement, van 22 september 1971 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984 (rechtstreeks gekozen)
 • bijzonder hoogleraar problematiek van de kleine en middelgrote ondernemingen, Technische Universiteit te Eindhoven, van 1991 tot 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/10)
 • lid (vanaf 1993 voorzitter) Raad van Commissarissen Geurt-Janssen Venlo, van 1984 tot 1998
 • lid Raad van Advies AMRO (Amsterdam-Rotterdam Bank)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 mei 1976 tot 24 januari 1978
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring wijziging van financiële bepalingen in E.G.-verdragen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 maart 1976 tot september 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer; voerde tussen 1964 en 1975 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen. Speelde een belangrijke rol in de "Nacht van Schmelzer" (13/14 oktober 1966).

opvallend stemgedrag (0/20)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals
 • Was tijdens de formatie van 1971 lid van een werkgroep van Kamerleden uit KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 die onder leiding van Nelissen de financiële paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Het Lucas-kind" (naar zijn voorganger als financieel woordvoerder van de KVP, Dr. A.M. Lucas)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.