Autoriteit Consument en Markt (ACM)

logo Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt is een zelfstandig bestuursorgaan dat zich inzet voor een goed functionerende markt voor bedrijven en consumenten. Hiertoe let de ACM op de naleving van wetgeving op het gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post, alsook op het gebied van concurrentie en consumentenrecht.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

Taken

Op het gebied van telecommunicatie

  • toezicht op alle telecombedrijven in Nederland;
  • toezicht op de naleving van de Europese regels (voor het waarborgen van non-discriminatie, transparantie en kostengeoriënteerde tarieven) voor 'Open Netwerk Provision' (ONP) in Nederland. Er wordt op toegezien dat telecommunicatienetwerkbeheerders toegang tot hun netwerk verlenen aan andere aanbieders tegen dezelfde voorwaarden als zichzelf of hun dochterondernemingen;
  • toezicht op de postmarkt
  • toezicht op de naleving van privacyverplichtingen door marktpartijen;
  • beoordelen en desnoods vaststellen van interconnectie-overeenkomsten, dat wil zeggen overeenkomsten over de onderlinge koppeling (interconnectie) van netwerken van telecomaanbieders;
  • toezicht op nummerportabiliteit, zodat consumenten hun telefoonnummer mee kunnen nemen als ze van aanbieder veranderen.

Op het gebied van mededinging

Bevoegdheden

  • het inwinnen van informatie en het eisen van medewerking ten behoeve van het toezicht;
  • het opleggen van boetes naar aanleiding van klachten en overtreding van de regels;
  • het opleggen van een dwangsom om naleving van de wet af te dwingen;

2.

Consumenten en bedrijven

Als consumenten problemen hebben met een bedrijf kunnen zij dit melden bij de ConsuWijzer. Bedrijven kunnen signalen over andere bedrijven die zich niet aan de wet houden doorgeven. Als bedrijven of instellingen willen fuseren, moet dit gemeld worden bij de ACM. De ACM kan dan voorwaarden stellen of de fusie helemaal verbieden.

3.

Geschiedenis

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De oprichting van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft als doel om de effectiviteit en de efficiëntie van het markttoezicht in Nederland te vergroten. De fusie van de markttoezichthouders moet het Rijk 7,4 miljoen euro per jaar besparen.


Meer over