Voorstel: vrouwen formeel niet langer uitsluiten als SGP-politicus

maandag 14 januari 2013, 14:53

DEN HAAG (PDC) - Het geslacht mag niet bepalend zijn bij de selectie van kandidaat-politici van de SGP. Het hoofdbestuur van de partij stelt voor aan het Algemeen Reglement een artikel toe te voegen waarin dat staat. Met deze verandering biedt de partij vrouwen officieel de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen.

Deze wijziging volgt na een uitspraak van de Hoge Raad in 2010. Daarin werd bepaald  dat kandidaten niet op basis van geslacht uitgesloten mogen worden; zelfs niet als dat in strijd is met de beginselen van de partij. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat in een eerste reactie weten blij te zijn met het voorstel. 

De SGP past haar beginselprogramma niet aan. Daarin staat dat het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke, "strijdt met de roeping van de vrouw".

De komende tijd zal het voorstel nog besproken worden op besloten voorlichtingsbijeenkomsten van kiesverenigingen. Daarna bespreekt de SGP de kwestie op 16 maart met de leden.

Bronnen: SGP, ANP