Drs. S. (Sander) Dekker

foto Drs. S. (Sander) Dekker
bron: Rijksoverheid.nl

Sander Dekker (1975) is sinds 26 oktober 2017 minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 23 maart tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Dekker was in 2006-2012 wethouder van Den Haag. Sinds 2010 beheerde hij de portefeuilles financiën en stadsbeheer. Eerder was hij docent en onderzoeker in Leiden op het gebied van politie en justitie.

VVD
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Sander (Sander)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 februari 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 19 april 2010
 • wethouder (van financiën en stadsbeheer) van 's-Gravenhage, van 19 april 2010 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Rechtsbescherming, vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als minister onder meer belast met rechtsbestel, rechtsbijstand, slachtofferhulp, sanctiebeleid (inclusief DJI en TBS), strafrechttoepassing, justitieel jeugdbeleid, kinderbescherming, adoptie, juridische beroepen, rechterlijke organisatie, wetgevingskwaliteit, kansspelen, auteursrecht, bescherming persoonsgegevens, privaatrecht, Faillissementswet en Algemene wet bestuursrecht

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/13)
 • lid Commissie-Paas, 2009
 • lid Council Olympisch Plan 2028

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Stichting 'Doe een wens'

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Benoemde in 2015 zijn partijgenoot Bruno Bruins tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Het door hem in 2015 ingediende wetsvoorstel over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, stuitte op veel kritiek vanuit de publieke omroepen, die vonden dat de NPO een te grote regierol kreeg. Vooral in de Eerste Kamer moest hij veel concessies doen, waarvan de belangrijkste was dat een deel van de wet pas in werking zou treden na aanvaarding van een nog in te dienen aanvullingswet.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/15)
 • Bracht in 2019 een wet (Stb. 200) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor het binnenbrengen in justitiële inrichtingen van bijvoorbeeld mobiele telefoons of gereedschap strafbaar wordt (34.982)
 • Bracht in 2020 de Wet straffen en beschermen (Stb. 224) tot stand. De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt, na een persoonsgerichte afweging, voor een periode van maximaal twee jaar verleend. Daarnaast wordt de eerder ingezette persoonsgerichte aanpak tijdens detentie, waarbij meer nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag, van een wettelijke basis voorzien. (35.122)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte zich als wethouder met succes sterk voor de komst van een vestiging van de Universiteit Leiden in Den Haag
 • Werd in 2019 in de Tweede Kamer bekritiseerd naar aanleiding van het OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P. (het vermoorden van Anne Faber door een eerder veroordeelde zedendelinquent). Een motie van wantrouwen van PVV-lid Markuszower kreeg echter alleen steun van PVV en DENK.

uit de privésfeer
Kwam in september 2013 ten val met zijn racefiets door een loslopende hond. Hij brak daarbij een sleutelbeen, elleboog, rib en pols en was een week uitgeschakeld.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.