Kabinet publiceert overzicht van belangrijke aspecten van constitutionele toetsing

vrijdag 17 december 2021, 13:50

DEN HAAG (PDC) - Op donderdag 16 december hebben Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, een brief met een overzicht van de belangrijke aspecten bij de invoering van constitutionele toetsing gepubliceerd.

Het gaat hierbij om materiële, organisatorisch-institutionele en procedurele aspecten. Materiële aspecten betreffen de onderdelen van de Grondwet waaraan getoetst zou moeten kunnen worden, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen toetsing aan (sommige) grondrechten of ook toetsing aan andere onderdelen van de Grondwet.

Organisatorisch-institutionele aspecten betreffen de vraag welke rechter(s) bevoegd zijn tot toetsing van wetten aan de Grondwet. Bijvoorbeeld of er een specifiek Hof in het leven geroepen moet worden voor de toetsing, of dat dat via bestaande rechtsprekende organen georganiseerd kan worden.

De procedurele aspecten die hierbij in acht genomen moeten worden zijn het tijdstip van rechterlijke toetsing, de vraag wie een toetsingsvraag voorlegt, de mogelijke samenloop met verdragtoetsing en de rechtsgevolgen hiervan.

In het regeerakkoord van het toekomende kabinet Rutte IV dat deze week gepubliceerd is werd de start van de uitwerking van constitutionele toetsing, in lijn met het advies van de staatscommissie Parlementair stelsel, ook genoemd.

Bron: Tweede Kamer