Drs. S. (Sander) Dekker

foto Drs. S. (Sander) Dekker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Sander Dekker (1975) was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 23 maart tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Dekker was in 2006-2012 wethouder van Den Haag. Vanaf 2023 is hij lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

VVD
in de periode 2012-2022: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sander (Sander)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 februari 1975

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • wethouder (van onderwijs, jeugd en sport) van 's-Gravenhage, van 20 april 2006 tot 19 april 2010
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 19 april 2010
 • wethouder (van financiën en stadsbeheer) van 's-Gravenhage, van 19 april 2010 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Rechtsbescherming, van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022
 • lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis, vanaf 1 januari 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister onder meer belast met rechtsbestel, rechtsbijstand, slachtofferhulp, sanctiebeleid (inclusief DJI en TBS), strafrechttoepassing, justitieel jeugdbeleid, kinderbescherming, adoptie, juridische beroepen, rechterlijke organisatie, wetgevingskwaliteit, kansspelen, auteursrecht, bescherming persoonsgegevens, privaatrecht, Faillissementswet en Algemene wet bestuursrecht

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • research fellow NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), vanaf 1 april 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht AFM (Autoriteit Financiële Markten), vanaf 1 juli 2023

vorige (2/14)
 • verkenner collegevorming gemeente Zoetermeer, vanaf maart 2022
 • lid Council Olympisch Plan 2028

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Stichting 'Doe een wens'

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2014 een beleidsbrief uit over de toekomst van het publieke mediabestel. Het doel is een publieke omroep te creëren die publiek aan zich bindt met een uitgesproken publieke programmering en zich veel beter onderscheidt van andere media-aanbieders. Het moet een slagvaardige publieke omroep zijn, waarin creatieve competitie leidend is. De NPO en omroepen werken vanuit één gezamenlijke visie. Het publieke mediabestel moet zich richten op informatieve en culturele programmering, bevorderen van Nederlandse culturele producties, betrouwbaarheid van het informatieve aanbod en het kansen geven aan programmatische innovatieve ideeën. (32.827)
 • Benoemde in 2015 zijn partijgenoot Bruno Bruins tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Het door hem in 2015 ingediende wetsvoorstel over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, stuitte op veel kritiek vanuit de publieke omroepen, die vonden dat de NPO een te grote regierol kreeg. Vooral in de Eerste Kamer moest hij veel concessies doen, waarvan de belangrijkste was dat een deel van de wet pas in werking zou treden na aanvaarding van een nog in te dienen aanvullingswet.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/19)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 220) tot stand over uitbreiding van de rechten van slachtoffers van misdrijven in het strafproces. Zo wordt het spreekrecht uitgebreid, evenals de kring van spreekgerechtigden. Voor de verdachte gaat een verschijningsplicht gelden. (35.349)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 310) tot stand over het verruimen van mogelijkheden tot het verbieden van radicale organisaties die tot doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Leidinggevenden kunnen een bestuursverbod van drie jaar of meer krijgen wanneer een rechtspersoon verboden wordt verklaard. Zodoende kunnen zij niet doorgaan met hun activiteiten in een andere organisatie. (35.366)
 • Bracht in 2021 samen met minister Van Engelshoven een wet (Stb. 495) tot wijziging van het BW tot stand in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen. Die raden van commissarissen en besturen moeten voor ten minste een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaan. Verder moeten grote ondernemingen verplicht passende streefcijfers voor de subtop te formuleren. (35.628)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte zich als wethouder met succes sterk voor de komst van een vestiging van de Universiteit Leiden in Den Haag
 • Werd in 2019 in de Tweede Kamer bekritiseerd naar aanleiding van het OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P. (het vermoorden van Anne Faber door een eerder veroordeelde zedendelinquent). Een motie van wantrouwen van PVV-lid Markuszower kreeg echter alleen steun van PVV en DENK.

uit de privésfeer
 • Kwam in september 2013 ten val met zijn racefiets door een loslopende hond. Hij brak daarbij een sleutelbeen, elleboog, rib en pols en was een week uitgeschakeld.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Romana Abels, "Het kon haast niet anders of hij kwam in het kabinet", Trouw, 5 december 2012
 • Jan Benjamin en Emilie van Outeren, "Veel branie, wat minder resultaat", NRC Weekend, 27 en 28 februari 2016
 • Petra de Koning en Jannetje Koelewijn, "'Toen ik op dit ministerie begon, heerste er een cultuur van scoren met goed nieuws en fouten wegmoffelen'", NRc Handelsblad, 6 september 2021
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.